Artiklar

Artiklarna nedan är specialskrivna för Tidskriften Österlent. De två första är fristående. Övriga läses för bäst behållning i kronologisk ordning.

Tidskriften Österlent  2014

Koskit, urin och sur tång – guld för trädgårdstäppan

Tidskriften Österlent  2015

Linets förträfflighet

Milstenar – vägvisare och milstolpar

Tidskriften Österlent  2016

Gästgifverier och skjutsstationer

Carl XIV, hästar och Theodor Tufvessons morfar      Pehr Jönsson och Carl XIV:s tal i 

Simrishamn 1837

En tidsresenär på Tranes Gästgifveri

Tidskriften Österlent  2017

Järnhästens intåg

Stationssamhällen – tråkiga och historielösa?

Tidskriften Österlent  2018

Nya hästkrafter får hjulen att rulla

Tidskriften Österlent  2020

I nya hjulspår – en betraktelse i backspegeln