Litteratur

1994 – Diktsamling ”Uppbrott” – Refuserades av minst tjugo bokförlag. Fick tryckas i kopiator.
1995 – Min minimala litterära debut som 25-åring i ”Svenska Folkets Dikter VI – en antologi”.
Medverkade med fyra kortare dikter ur diktsamlingen ”Uppbrott”.

2014 – 2020 – Artiklar och krönikor i Tidskriften Österlent.

2015 – Katarernas teologi Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet.

2017 – grundade Nättidskriften Österlenhistoria tillsammans med Lars E Jönsson.

2021 – De fantastiska månaderna på Cypern