Litteratur

1994 – Diktsamling ”Uppbrott” – Refuserades av minst tjugo bokförlag. Fick tryckas i kopiator.

1995 – Minimal litterär debut som 25-åring i ”Svenska Folkets Dikter VI – en antologi”.
Medverkade med fyra kortare dikter ur diktsamlingen ”Uppbrott”.

2006 – ”De fantastiska åren i Gyllebo

2009 – ”De fantastiska månaderna på Cypern

2013 – Artiklar och krönikor i Tidskriften Österlent.

2013 – ”Österlenska Kommunikationer och andra krönikor

2014 – Katarernas teologi Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet.

2014 – grundade den ideella Nättidskriften Österlenhistoria med Lars E Jönsson.